Mr_YTHO Archive

Điểm mới của thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

Điểm mới của thông tư 02/2019/TT-BKHĐT Ngày 08/01/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của …

Dịch vụ mua bán công ty

Dịch vụ mua bán công ty được cung cấp bởi kế toán YTHO – Nhanh chóng, kịp thời, tiết kiệm chi phí. Hiện nay, nhằm tạo điều kiện cho …