Các văn bản pháp luật hiện hành quy định liên quan đến tài sản cố định

5/5 - (1 bình chọn)

Các văn bản pháp luật hiện hành quy định liên quan đến tài sản cố định được chia sẻ bởi kế toán YTHO

Các văn bản pháp luật hiện hành quy định liên quan đến tài sản cố định

 1. CÔNG VĂN 5376/CT-TTHT NĂM 2016 VỀ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH DO CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BAN HÀNH
 2. CÔNG VĂN 2248/TCT-CS NĂM 2016 VỀ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH DO TỔNG CỤC THUẾ BAN HÀNH
 3. CÔNG VĂN 15001/BTC-TCHQ NĂM 2015 VỀ MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU PHƯƠNG TIỆN TẠO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
 4. CÔNG VĂN 2525/LĐTBXH-KHTC NĂM 2016 THỜI GIAN SỬ DỤNG, TỶ LỆ HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ VIỆC TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC, TRỰC THUỘC BỘ DO BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH
 5. CÔNG VĂN 9632/CT-TTHT NĂM 2015 VỀ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH DO CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BAN HÀNH
 6. CÔNG VĂN 9338/CT-TTHT NĂM 2015 VỀ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH DO CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BAN HÀNH
 7. CÔNG VĂN 2590/TCT-CS NĂM 2015 VỀ CHI PHÍ THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH DO TỔNG CỤC THUẾ BAN HÀNH
 8. CÔNG VĂN 4108/CT-TTHT NĂM 2015 VỀ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH DO CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BAN HÀNH
 9. CÔNG VĂN 20150/CT-HTR NĂM 2015 VỀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH DO CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH
 10. CÔNG VĂN 3019/CT-TTHT NĂM 2015 VỀ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH DO CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BAN HÀNH
 11. CÔNG VĂN 2679/CT-TTHT NĂM 2015 VỀ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH DO CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BAN HÀNH
 12. CÔNG VĂN 3140/CT-TTHT NĂM 2017 VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ KHI ĐƯA TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀO TRẠNG THÁI SẴN SÀNG SỬ DỤNG DO CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH

Your Thoughts