Cách xử lý hóa đơn GTGT viết sai

5/5 - (1 bình chọn)

Cách xử lý hóa đơn GTGT viết sai được cung cấp bởi công ty kế toán YTHO

Hướng dẫn cách xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn GTGT như: Viết sai mã số thuế, sai thuế suất, sai tiền thuế, sai ngày tháng, sai tên Công ty, sai địa chỉ, sai tên hàng hóa, sai số lượng, sai đơn giá, sai hình thức thanh toán, sai số tiền bằng chữ, sai tên ngừi mua hàng,…theo quy định tại thông tư 39/2014/TT-BCT, Thông tư 119, thông tư 26.

Cách xử lý hóa đơn GTGT viết sai

Kế từ ngày 1/6/2014 theo điều 20 thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn cụ thể như sau:

Hóa đơn viết sai nhưng chưa xé khỏi cuống:

Lỗi sai: Dù là sai tiêu thức nào (sai ngày tháng, sai MST, sai số tiền, thuế suất,…)

Cách xử lý:

Chỉ cần gạch chéo các liên và lưu giữ hóa đơn sai đó.

Lập hóa đơn hóa đơn mới

Hóa đơn viết sai nhưng đã xé khỏi cuống:

  • Trường hợp chưa giao cho khách hàng và chưa kê khai:

Cách xử lý:

Gạch chéo 3 liên của hóa đơn viết sai đó

Kẹp lại vào quyển hóa đơn (Nhớ là phải gạch chéo và lưu trữ để sau này giải trình)

Lập lại hóa đơn mới

  • Trường hợp đã giao cho khách hàng nhưng chưa kê khai:

Cách xử lý:

Hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai (không phải lập biên ản hủy hóa đơn)

Lập lại hóa đơn mới (Lập vào ngày hiện tại và hai bên dùng hóa đơn mới kê khai thuế)

  • Trường hợp đã giao cho khách hàng và đã kê khai thuế:

Nếu hóa đơn viết sai ngày tháng, mã số thuế, tên hàng hóa, đơn vị tính,… (sai sót không ảnh hưởng tới số tiền)

Cách xử lý:

Hai bên lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai

Người bán lập hóa đơn điều chỉnh: Hóa đơn điều chỉnh ghi rõ nội dung ghi sai; nội dung điều chỉnh; số hóa đơn, ký hiệu,…

Kê khai thuế: Kê khai hóa đơn điều chỉnh vào kỳ hiện tại: bên bán kê khai hóa đơn điều chỉnh vào bảng kê bán ra. Bên mua kê khai vào bảng kê mua vào (Chỉ tiêu: Doanh thu hoặc giá trị hàng hóa mua vào và thuế GTGT ghi bằng “0”)

  • Nếu hóa đơn viết sai thuế suất, đơn giá, thành tiền… (Ảnh hưởng đến số tiền và tiền thuế)

Cách xử lý:

Hai bên lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai

Người bán phải lập hóa đơn điều chỉnh sai xót. Hóa đơn điều chỉnh ghi rõ (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số,…, ký hiệu,…

Chú ý: Hóa đơn điều chỉnh không được ghi sổ âm (-)

Khi kê khai: Kê khai vào kỳ hiện tại: Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào trên bảng kê.

Hóa đơn điều chỉnh tăng thì kê khai như hóa đơn bình thường.

Chú ý: Nếu là hóa đơn điều chỉnh giảm: Khi kê khai:

Bên bán ghi âm (-) “ Chỉ tiêu – Doanh thu và thuế GTGT trên Tờ khai 01/GTGT.

Bên mua ghi âm (-) vào chỉ tiêu giá trị mua và thuế GTGT trên tờ khai 01/GTGT

Nếu trong kỳ có nhiều hóa đơn khác thì phải trừ đi số tiền và tiền thuế tương ứng của hóa đơn điều chỉnh giảm, sau đó mới nhập vào các chỉ tiêu.

Chú ý: Khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200 000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.

Các bạn có bất cứ vấn đề kế toán nào cần tư vấn, hãy liên hệ với chúng tôi:  Tư vấn kế toán trọn gói

CÔNG TY TNHH YTHO

Văn phòng làm việc: 22/2/9 Đường 21, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0917 83 84 89 (Mr. Thịnh) – 0901 34 01 98 (Ms. Uyên)

E-mail: Ketoanytho@gmail.com

Fanpage: Kế Toán Ytho

Your Thoughts