Cách xuất hóa đơn công trình xây dựng đã nghiệm thu

5/5 - (1 bình chọn)

Cách xuất hóa đơn công trình xây dựng đã nghiệm thu được chia sẻ bởi công ty kế toán YTHO

Tùy theo đặc điểm sản xuất kinh doanh thương mại của từng công ty mà khi xuất hóa đơn cũng yêu cầu khác nhau. Vậy, đối với công ty xây dựng cách xuất hóa đơn công trình xây dựng đã nghiệm thu sẽ thực hiện như thế nào. Sau đây, kế toán YTHO xin được chia sẻ bài viết Cách xuất hóa đơn công trình xây dựng đã nghiệm thu để mọi người nắm rõ hơn.

Cách xuất hóa đơn công trình xây dựng đã nghiệm thu

Thời điểm xuất hóa đơn công trình xây dựng đã nghiệm thu:

Theo khoản 2 điều 16 thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn như sau:

“Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa được tiền”.

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều => Phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

Nếu DN kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là ngày hu tiền.

Trên hóa đơn ghi rõ số tiền thu, giá đất được giảm trừ trong doanh thu tính thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT, số thuế GTGT.

Lưu ý:

DN xây dựng có công trình xây dựng, lắp đặt mà thời gian thực hiện dài, việc thanh toán tiền thực hiện theo tiến độ hoặc theo khối lượng công việc hoàn thành bàn giao. -> Phải lập hóa đơn thanh toán khối lượng xây lắp bàn giao.

Hóa đơn GTGT phải ghi rõ doanh thu chưa có thuế và thuế GTGT.

Trường hợp công trình xây dựng hoàn thành đã lập hóa đơn thanh toán giá trị công trình nhưng khi duyệt quyết toán giá trị công trình XDCB có điều chỉnh giá trị khối lượng xây dựng phải thanh toán thì => Lập hóa đơn điều chỉnh, chứng từ điều chỉnh giá trị công trình phải thanh toán.

Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Thời điểm xác định thuế GTGT:

Theo khoản 5 điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định:

“5. Đối với xây dựng, xây lắp, bao gồm cả đóng tàu, là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

Trên đây là bài chia sẻ về Cách xuất hóa đơn công trình xây dựng đã nghiệm thu của kế toán YTHO.

Chúc các bạn thành công, nếu có vướng mắc về các vấn đề kế toán khác, các bạn có thể để lại bình luận bên dưới bài viết hoặc liên hệ với chúng tôi: Dịch vụ kế toán trọn gói 

Kế toán YTHO xin chân thành cảm ơn.

Your Thoughts