Công văn 9632/ct-ttht năm 2015 về khấu hao tài sản cố định do cục thuế thành phố hồ chí minh ban hành

5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 9632/ct-ttht năm 2015 về khấu hao tài sản cố định do cục thuế thành phố hồ chí minh ban hành được chia sẻ bởi YTHO

Công văn 9632/ct-ttht năm 2015 về khấu hao tài sản cố định do cục thuế thành phố hồ chí minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 9632/CT-TTHT
V/v: Khấu hao tài sản cố định
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Sacom-Chíp sáng
Địa chỉ: Lô T2-4 Đường D1, Khu Công nghệ cao Quận 9, TP.HCM
Mã số thuế: 0310429832

Trả lời văn thư số 30/2015/CV-SCS ngày 28/9/2015 của Công ty về khấu hao tài sản cố định (TSCĐ), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định:

+ Tại Điểm c Khoản 3 Điều 10 quy định:

“Doanh nghiệp chỉ được thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ một lần đối với một tài sản. Việc kéo dài thời gian trích khấu hao của TSCĐ bảo đảm không vượt quá tuổi thọ kỹ thuật của TSCĐ và không làm thay đổi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp từ lãi thành lỗ hoặc ngược lại tại năm quyết định thay đổi. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ không đúng quy định thì Bộ Tài chính, cơ quan thuế trực tiếp quản lý yêu cầu doanh nghiệp xác định lại theo đúng quy định”.

+ Tại Điều 13 quy định phương pháp trích khấu hao tài sản cố định:

“1. Các phương pháp trích khấu hao:

  1. a) Phương pháp khấu hao đường thẳng.
  2. b) Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh.
  3. c) Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm.
  4. Căn cứ khả năng đáp ứng các điều kiện áp dụng quy định cho từng phương pháp trích khấu hao tài sản cố định, doanh nghiệp được lựa chọn các phương pháp trích khấu hao phù hợp với từng loại tài sản cố định của doanh nghiệp:
  5. a) Phương pháp khấu hao đường thẳng là phương pháp trích khấu hao theo mức tính ổn định từng năm vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp của tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh.

  1. c) Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm:

Tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp này là các loại máy móc, thiết bị thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

– Trực tiếp liên quan đến việc sản xuất sản phẩm;

– Xác định được tổng số lượng, khối lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết kế của tài sản cố định;

  1. Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại Thông tư này và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện.

…”

Trường hợp Công ty theo trình bày có TSCĐ là tòa nhà dùng để cho thuê văn phòng và đang áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng, do tài sản này không phải là máy móc thiết bị nên Công ty không được áp dụng phương pháp trích khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Phòng KTT số 1;
– Phòng PC;
– Lưu (TTHT, HC).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga

CÔNG TY TNHH YTHO

Văn phòng làm việc: 22/2/9 Đường 21, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0917 83 84 89 (Mr. Thịnh) – 0901 34 01 98 (Ms. Uyên)

E-mail: Ketoanytho@gmail.com

Fanpage: Kế Toán Ytho

Your Thoughts