Những chính sách thuế có hiệu lực từ tháng 05/2017

By:
Categories: Tin tức
No Comments

Những chính sách thuế có hiệu lực từ tháng 05/2017 được chia sẻ bởi kế toánoán YTHO

Nhằm giúp các bạn kế toán cũng như các quý doanh nghiệp cập nhật kịp thời, đầy đủ những thay đổi mới. Kế toán YTHO xin được chia sẻ bài viết Những chính sách thuế có hiệu lực từ tháng 5/2017 như sau:

Những chính sách thuế có hiệu lực từ tháng 05/2017

Nghị định 20/2017/NĐ-CP, hiệu lực từ 01/05/2017

Quy định mới về nguyên tắc, phương pháp, trình tự, thủ tục xác định giá giao dịch liên kết; nghĩa vụ của người nộp thuế trong kê khai, xác định giá của giao dịch liên kết và kê khai nộp thuế.

Giao dịch liên kết là giao dịch phát sinh giữa các bên có quan hệ liên kết trong quá trình sản xuất, kinh doanh, bao gồm: Mua bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng máy móc, thiết bị, hàng hóa, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác; mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa thuận sử dụng chung nguồn lực như hợp lực, hợp tác khai thác sử dụng nhân lực; chia sẻ chi phí giữa các bên liên kết.

Thông tư 28/2017/TT-BTC, hiệu lực từ 26/05/2017

Thông tư 28/2017 hướng dẫn cụ thể từng trường hợp hạch toán tài sản cố định và trích khấu hao tài sản cố định đối với nhà hỗn hợp như sau:

Nhà hỗn hợp vừa dùng để sản xuất kinh doanh, vừa để cho thuê hoặc để bán thì phải hạch toán riêng giá trị theo từng mục đích.

Trường hợp không hạch toán riêng được thì doanh nghiệp không được hạch toán toàn bộ phần giá trị tài sản này là tài sản cố định và không được trích khấu hao.

– Đối với phần diện tích nhà hỗn hợp dùng để sản xuất kinh doanh, vừa để cho thuê: doanh nghiệp được trích khấu hao tài sản cố định.

– Đối với phần diện tích nhà hỗn hợp dùng để bán: doanh nghiệp không được hạch toán và không được trích khấu hao tài sản cố định.

– Việc xác định giá trị và phân bổ khấu hao tài sản cố định cho từng mục đích sử dụng căn cứ vào tỷ trọng giá trị cho từng mục đích sử dụng trên giá trị quyết toán công trình hoặc căn cứ vào diện tích thực tế sử dụng theo từng mục đích.

Thông tư 31/2017/TT-BTC, hiệu lực 02/06/2017

Sửa đổi, bổ sung thông tư 99/2016/TT-BTC, rút ngắn thời gian Kho bạc Nhà nước thực hiện hoàn thuế GTGT cho người nộp thuế từ 03 ngày xuống còn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhạn được lệnh hoàn trả khoản thu NSNN hoặc lệnh hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu NSNN do cơ quan thuế chuyển đến.

Thông tư 37/2017/TT-BTC, hiệu lực 12/06/2017

Sửa đỏ nhiều quy định về hóa đơn:

Rút ngắn thời gian gửi thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu đến cơ quan quản lý trực tiếp chậm nhất từ 0 ngày xuống 02 ngày trước khi bắt đầu sử dụng hóa đơn;

Rút ngắn thời gian cơ quan thuế phải có ý kiến về điều kiện sửa dụng hóa đơn tự in, thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in từ 05 ngày xuống còn 2 ngày khi nhận được vắn bản đề nghị của doanh nghiệp;

Bỏ quy định phải kiểm tra tình hình sử dụng hóa đơn, tình hình kê khai nộp thuế để căn cứ bán hóa đơn lần sau cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh.

Trên đây là bài chia sẻ của kế toán YTHO về Những chính sách thuế có hiệu lực từ tháng 05/2017, nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về những quy định mới.

Để được biết thêm về lĩnh vực kế toán, các bạn có thể tham khảo: Tư vấn kế toán trọn gói

Kế toán YTHO xin chân thành cảm ơn!

Your Thoughts