Những công việc của kế toán công nợ trong doanh nghiệp

Categories: Tin tức
No Comments
5/5 - (1 bình chọn)

Những công việc của kế toán công nợ trong doanh nghiệp được công cấp bởi công ty kế toán YTHO

Kế toán công nợ là một phần hành kế toán khá quan trọng trong toàn bộ công tác kế toán của một doanh nghiệp, liên quan đến các khoản nợ phải thu và các khoản nợ phải trả. Việc quản lý công nợ tốt không chỉ là yêu cầu mà còn là vấn đề cần thiết ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Tùy vào đặc điểm, loại hình sản xuất kinh doanh, quy mô, ngành nghề kinh doanh, trình độ quản lý trong doanh nghiệp và trình độ đội ngủ kế toán để tổ chức bộ máy kế toán cho phù hợp. Tổ chức công tác kế toán công nợ góp phần rất lớn trong việc lành mạnh hóa tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Công việc của kế toán công nợ trong doanh nghiệp

Để hiểu rõ hơn về những công việc của kế toán công nợ trong doanh nghiệp, kế toán YTHO xin được chia sẻ một số công việc cơ bản của một nhân viên kế toán công nợ.

Tùy thuộc vào đặc điểm loại hình, quy mô sản xuất, ngành nghề kinh doanh mà công việc của kế toán công nợ cũng khác nhau.

Mô tả những công việc của kế toán công nợ trong doanh nghiệp:

+ Phải theo dõi chi tiết từng khoản nợ phải thu theo từng đối tượng, thường xuyên tiến hành đối chiếu kiểm tra, đôn đốc việc thanh toán được kịp thời.

+ Phải kiểm tra đối chiếu theo định kỳ hoặc cuối tháng từng khoản nợ phát sinh, số phải thu và số còn phải thu.

+ Phải theo dõi cả bằng nguyên tệ và quy đổi theo “ Đồng ngân hàng nhà nước Việt Nam” đối với các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ, cuối kỳ phải điều chỉnh số dư theo tỷ giá qui đổi thực tế.

+ Phải chi tiết theo cả chỉ tiêu giá trị và hiện vật đối với các khoản nợ phải thu bằng vàng , bạc, đá quý. Cuối kỳ phải điều chỉnh số dư theo giá thực tế.

+ Phải phân loại các khoản nợ phải thu theo thời gian thanh toán cũng như theo từng đối tượng.

+ Phải căn cứ vào số dư chi tiết bên nợ của một số tài khoản thanh toán như 131,331… để lấy số liệu ghi vào các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán.

Ngoài ra công việc của kế toán công nợ trong doanh nghiệp bao gồm:

 • Cuối tháng, quý, năm cần in sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi rồi đối chiếu lại với kế toán tổng hợp
 • Kẹp chứng từ theo nghiệp vụ phát sinh (thu, chi, nhập, xuất hóa đơn)
 • Hàng tháng đối chiếu công nợ chi tiết với kế toán tổng hợp
 • Theo dõi công nợ riêng cho từng khách hàng, nhà cung cấp và lên kế hoạch gọi điện cho khách hàng thu nợ. Cũng như báo cáo giám đốc biết công nợ phải trả để có kế hoạch trả nợ.
 • Lập báo cáo công nợ phải thu cuối quý, năm
 • Lập báo cáo công nợ phải thu cuối quý, năm
 • Lập báo cáo công nợ phải trả tổng hợp cuối quý, năm
 • Lập hạn thanh toán căn cứ theo hợp đồng với nhà cung cấp
 • Lập hạn phải thu của khách hàng theo cam kết trong hợp đồng
 • Và các công việc liên quan khác theo sự sắp xếp cảu ban quản trị
 •  Khai báo thuế, quyết toán thuế với Cơ quan thuế theo luật định.

Quyền hạn của nhân viên kế toán công nợ:

– Khi chứng từ thanh toán chưa hoàn chỉnh chủ động trao đổi với khách hàng ,KTCS để

hoàn thành nghiệp vụ thu ,chi.

– Đề xuất Phụ trách Phòng các trường hợp thanh toán khi có vướng mắc.

– Đề xuất biện pháp thu hồi công nợ hữu hiệu.

– Chủ động nhắc nhở thanh toán công nợ.

– Đề xuất Trưởng Phòng mức thanh toán và lịch thanh toán công nợ đối với khách hàng.

– Đề xuất hướng xử lý khi phiếu yêu cầu xuất hóa đơn chưa phù hợp.

– Đề xuất khi có điều chỉnh ,sửa đổi , thanh huỷ hóa đơn.

– Lập nhu cầu và đề xuất đặt in ấn phẩm theo tình hình sử dụng.

Trên đây là những công việc của một kế toán công nợ. Chỉ là những công việc cơ bản, còn tùy thuộc vào những công ty khác nhau mà yêu cầu dành cho kế toán khách hàng cũng khác nhau.

Để hiểu thêm về các vấn đề kế toán, các bạn có thể click vào: dịch vụ kế toán trọn gói

Kế toán YTHO xin chân thành cảm ơn.

Your Thoughts