Những kỹ năng định khoản các nghiệp vụ kế toán

5/5 - (1 bình chọn)

Những kỹ năng định khoản các nghiệp vụ kế toán được chia sẻ bởi kế toán YTHO

Kế toán là một trong những nghề phổ biến hiện nay. Để giỏi kế toán bạn cần biết nhiều kỹ năng. Một trong những những kỹ năng quan trọng nhất đó là định khoản kế toán bỏi nó rất cần thiết và xuyên suốt quá trình làm kế toán của bất kỳ một nhân viên kế toán nào tại doanh nghiệp.

Những kỹ năng định khoản các nghiệp vụ kế toán

Những Kỹ năng định khoản các nghiệp vụ kế toán như sau:

Tăng tài khoản được ghi Nợ trên các tài khoản tài sản và đòng thời ghi vào bên Có các tài khoản đối ứng liên quan. Như vậy, giảm tài sản được ghi vào bên Có của tài khoản tài sản và đồng thời ghi vào bên Nợ của các tài khoản đối ứng có liên quan.

Tăng về Nợ phải trả và Vốn chủ sở hữu được ghi vào bên Có trên các khoản nợ phả trả và vốn chủ sở hữu; đồng thời ghi vào bên Nợ các tài khoản đối ứng có liên quan. Như vậy, sự giảm giá trị của chúng được ghi bên Nợ của các tài khoản nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Đồng thời ghi vào bên Có các tài khoản đối ứng có liên quan…

Vốn chủ sở hữu đầu tư vào Doanh nghiệp được ghi Có vào vốn chủ sở hữu

Vốn do chủ sở hữu xuất ra, làm giảm vốn trong kinh doanh, nên ghi Nợ vào vốn chủ sở hữu.

Thu nhập làm tăng vốn chủ sở hữu, nên gh vào bên Có tài khoản thu nhập phù hợp với từng loại thu nhập và đồng thời ghi vào bên Nợ các tài khoản đối ứng liên quan. Thu nhập giảm (kết chuyển thu nhập hoặc phân phối cho các quỹ) ghi vào bên Nợ tài khoản thu nhập và đồng thời ghi vào bên Có các tài khoản đối ứng có liên quan.

Chi phí làm giảm vốn chủ sở hữu, nên ghi vào bên Nợ các tài khoản chi phí phù hợp với từng loại chi phí và đồng thời ghi vào bên có các tài khoản đối ứng liên quan; Chi phí giảm (kết chuyển chi phí) ghi vào bên Có tài khoản chi phí và đồng thời ghi vào bên Nợ các tài khoản đối ứng có liên quan.

Kết cấu tài khoản kế toán:

Tài khoản kế toán được dùng để tổng hợp sự tăng, giảm của từng loại tài sản,nguồn vốn do ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Hình thức đơn giản của tài khoản kế toán có dạng chữ T được chia thành 2 bên: Bên trái và bên phải, và một chỗ để ghi tên tài khoản và ký hiệu tài khoản.

Tài khoản được sử dụng để ghi tăng, giảm của từng loại nguồn vốn được gọi là tài khoản nguồn vốn.

Mỗi tài khoản được sử dụng để ghi tăng lại sự tăng và giảm của một loại tài sản hoặc nguồn vốn. Mức tăng tài sản hay nguồn vốn được ghi về một bên tài khoản, mức giảm của chúng được ghi về phía bên kia. Trong kế toán thì bên trái tài khoản được gọi là bên Nợ, bên phải được gọi là bên Có. Chênh lệch của tổng bên Nợ và bên Có của tài khoản gọi là chênh lệch phát sinh của tài khoản. Lấy tổng ( Số dư đầu kỳ + tổng phát sinh tăng) trừ đi tổng phát sinh giảm sẽ được số dư cuối kỳ của tài khoản đó.

Chú ý: Có những tài khoản không có số dư.

Nguyên tắc ghi Nợ, Có trên tài khoản kế toán khi định khoản kế toán:

Thông suốt quá trình hoạt động của kế toán được thể hiện bằng công thức cơ bản, hay còn gọi là phương trình kế toán:

TÀI SẢN = NỢ PHẢI TRẢ + VỐN CHỦ SỞ HỮU

Nếu bạn chưa biết định khoản kế toán bạn nên đăng ký một khóa học kế toán cho người chưa biết gì để nắm bắt từ cơ bản đến khi làm được sổ sách kế toán.

 Tình trạng chung đối với sinh viên học kế toán là chưa hình dung được những công việc mình cần phải làm khi bước vào thực tế doanh nghiệp vì vậy khi đi xin việc rất dễ bị mất điểm và thường gặp nhiều khó khăn trong thực tập cũng như đi làm. Do đó, ngay từ khi ngồi trong ghế nhà trường ngoài việc học chuyên môn bạn nên xin học việc kế toán thực tế tại các doanh nghiệp hoặc tham gia các khoá học kế toán trên chứng từ thực tế và rèn luyện kĩ năng tin học văn phòng.

Để hiểu thêm về các vấn đề liên quan đến kế toán , Các bạn có thể liên lạc ngay với kế toán YTHO  để được tư vấn: Dịch vụ kế toán trọn gói

Trên đây là bài chia sẻ Những kỹ năng định khoản các nghiệp vụ kế toán của kế toán YTHO, mọi thắc mắc các bạn có thể comment bên dưới bài viết.

Kế toán YTHO xin chân thành cảm ơn.

Your Thoughts