Dịch vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn là dịch vụ thành lập công ty được kế toán YTHO cung cấp cho những quý doanh nhân muốn thành lập công ty TNHH 1 thành viên hoặc công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Dịch vụ thành lập công ty TNHH

Như thế nào là một công ty TNHH?

  1. Công ty TNHH 1 thành viên là công ty TNHH chỉ có 1 thành viên, thành viên này chỉ chịu trách nhiệm trong số vốn bỏ công ty
  2. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:

a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;

b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp

c) Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định.

d) Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

e) Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần.

Doanh nhân nên lựa chọn thành lập công ty TNHH 1 thành viên hay công ty TNHH 2 thành viên trở lên?

Công ty TNHH 1 thành viên thì chi phí lương của người quản lý không được đưa vào chi phí hợp lý. Còn công ty TNHH 2 thành viên thì được đưa vào

Công ty TNHH 1 thành viên thủ tục thành lập, mở tài khoản hay các giao dịch liên quan thì thực hiện dễ dàng không phải thông qua các thành viên như công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Lời khuyên của chúng tôi là các doanh nhân nên mở công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Dịch vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn của YTHO như sau:

  1. Tư vấn, ký hợp đồng dịch vụ đối với doanh nhân, khách hàng (nếu doanh nhân, khách hàng không yêu cầu hợp đồng thì chúng ta có thể bỏ qua bước này)
  2. Thu tiền 50% sau khi thỏa thuận với khách hàng.
  3. Khách hàng Quý doanh nhân cần cung cấp cho chúng tôi: Tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, thành viên góp vốn. Chúng tôi lập hồ sơ dựa trên những thông tin do khách hàng Quý doanh nhân cung cấp. Trong quá trình thực hiện thì chúng tôi tư vấn mọi vấn đề liên quan cho quý doanh nhân.
  4. Gởi bộ hồ sơ hoàn thành để Quý doanh nhân xem qua (nếu không có yêu cầu thì chúng ta có thể bỏ qua bước này).
  5. Tiến hành nộp hồ sơ tại sở kế hoạch đầu tư.
  6. Sau khi có giấy phép chúng tôi sẽ tiến hành khắc dấu và đăng ký mẫu dấu cho doanh nghiệp dựa trên giấy phép mà sở kế hoạch đầu tư cấp.
  7. Hoàn thành hồ sơ, thu tiền phần còn lại

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty TNHH :

bảng giá dịch vụ thành lập công ty tại quận Bình Thạnh