Thông tư 300/2016/tt-btc quy định sửa đổi bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước do bộ trưởng bộ tài chính ban hành

Thông tư 300/2016/tt-btc quy định sửa đổi bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước do bộ trưởng bộ tài chính ban hành được chia sẻ bởi kế toán YTHO

thông tư 300/2016/TT-BTC

Thông tư số 300/2016/TT-BTC quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước có hiệu lực từ 1/1/2017 trong đó sửa đổi tiểu mục hạch toán tiền chậm nộp, cụ thể như sau:

– Hủy bỏ tiểu mục 4911 “Tiền chậm nộp do ngành thuế quản lý”.

– Bổ sung 20 tiểu mục tiền chậm nộp mới đối với các khoản thu do ngành thuế quản lý (Phụ lục 01 đính kèm).

Triển khai nội dung trên, Tổng cục Thuế sẽ thực hiện nâng cấp ứng dụng TMS trước ngày 26/3/2017 (ngày khóa sổ tháng 2/2017) để đáp ứng:

  1. Từ thời điểm khóa sổ tháng 2/2017 (Tổng cục Thuế đã có thông báo khoá sổ vào 22 giờ ngày 26/3/2017), tiền chậm nộp của các khoản nợ của kỳ nợ tháng 2/2017 được tính và hạch toán theo 20 tiểu mục mới căn cứ vào chương và tiểu mục của khoản nợ gốc. Quy tắc xác định tiểu mục hạch toán tiền chậm nộp tại Phụ lục 02 đính kèm.
  2. Chuyển đổi dữ liệu số còn phải nộp, nộp thừa tiền chậm nộp thuộc tiểu mục 4911 và 4268 có ngày hạch toán tính đến hết tháng 2/2017 như sau:

– Bù trừ các khoản phải nộp và đã nộp của tiểu mục 4911 của kỳ thuế Tháng 2/2017.

– Sau khi bù trừ, các khoản còn phải nộp, nộp thừa tiền chậm nộp còn dư cuối kỳ khoá sổ tháng 2/2017 sẽ được thực hiện chuyển đổi như sau:

+ Số còn phải nộp tiền chậm nộp tiểu mục 4911; số còn phải nộp, nộp thừa về tiền chậm nộp tiểu mục 4268: Chuyển đổi sang 20 tiểu mục mới tại thời điểm khóa sổ tháng 2/2017. Căn cứ chuyển đổi dựa vào chương và tiểu mục của khoản nợ gốc theo quy tắc tại Phụ lục 02 đính kèm.

+ Các khoản còn phải nộp tiền chậm nộp tiểu mục 4911 không xác định được khoản nợ gốc bị tính chậm nộp (ví dụ các khoản điều chỉnh nội bộ tiền chậm nộp): Chuyển đổi sang tiểu mục 4943.

+ Các khoản nộp thừa tiền chậm nộp tiểu mục 4911 (có nguồn gốc từ chứng từ nộp tiền, các khoản điều chỉnh âm): Giữ nguyên không chuyển đổi, cơ quan thuế thực hiện rà soát đảm bảo tính chính xác của các khoản nộp thừa này trước khi thực hiện điều chỉnh về các tiểu mục mới từ kỳ khóa sổ tháng 03/2017.

  1. Đối với các khoản phát sinh hạch toán vào tiểu mục 4911 có ngày hạch toán từ kỳ thuế tháng 3/2017 do Cơ quan thuế tự nhập (tất toán nghĩa vụ, điều chỉnh bằng quyết định,…) thì Cơ quan thuế kiểm soát và chủ động điều chỉnh nếu cần.

Các nội dung nâng cấp ứng dụng liên quan, Cục CNTT sẽ có thông báo cụ thể để các Cục Thuế biết, thực hiện

Hiện tại, dự thảo công văn hướng dẫn MLNS mới theo thông tư 300/2016/TT-BTC đang được lấy ý kiến KBNN để thống nhất cách thức thực hiện điều chỉnh chứng từ nộp tiền năm 2017 đã hạch toán theo tiểu mục cũ (4911 và 4268)

Tải thông tư 300/2016/TT-BTC: 300_2016_TT-BTC_336440

CÔNG TY TNHH YTHO

Văn phòng làm việc: 22/2/9 Đường 21, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0917 83 84 89 (Mr. Thịnh) – 0901 34 01 98 (Ms. Uyên)

E-mail: Ketoanytho@gmail.com

Fanpage: Kế Toán Ytho

Your Thoughts