Không miễn thuế TTĐB đối với xe ô tô dưới 24 chỗ khi bán ra Lưu trữ