Kiến thức Archive

Mặc gì khi đi phỏng vấn xin việc

Mặc gì khi đi phỏng vấn xin việc? Bí quyết giúp bạn tự tin ghi điểm khi phỏng vấn được chia sẻ bởi kế toán YTHO. Trong khi khuôn …

Thuế suất thuế GTGT

Thuế suất thuế GTGT Luật thuế GTGT quy định 3 mức thuế suất: 0%, 5% và 10%. Cụ thể như sau: a) Mức thuế suất 0%: Áp dụng đối …