Xe ô tô dưới 24 chỗ khi bán ra buộc phải kê khai nộp thuế TTĐB Lưu trữ