Lệ phí trước bạ ô tô tăng đến 50% Lưu trữ

Phí trước bạ ô tô tăng đến 50%

Thời gian tới, ô tô có thể sẽ phải chịu mức lệ phí trước bạ ô tô tăng đến 50%. Nếu điều này xảy ra sẽ khiến cho chi phí …