Thời điểm xuất hóa đơn đối với công ty dịch vụ

Categories: Hóa đơn
No Comments
5/5 - (2 bình chọn)

Thời điểm xuất hóa đơn đối với công ty dịch vụ như sau:

Thời điểm xuất hóa đơn đối với công ty dịch vụ

Quy định về thời điểm xuất hóa đơn đối với công ty dịch vụ hiện nay được thể hiện ở thông tư 39 năm 2014. Tuy nhiên các vấn đề liên quan về sự phát sinh các bạn cần phải có nhiều lưu ý:

+ Thời điểm xuất hóa đơn đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm thu tiền.

+ Thời điểm xuất hóa đơn đối với hoạt động cho thuê tài sản là thời điểm hoàn thành hoạt động cho thuê tài sản, trường hợp bên đi thuê trả tiền trước cho nhiều kỳ thì phải xuất hóa đơn tương với số tiền nhận trước.

Các Sai phạm thường xảy ra ở các doanh nghiệp như sau: 

+ Không lập hóa đơn khi nhận tiền (dịch vụ).

+ Không lập hóa đơn khi nhận tiền trước tiền thuê tài sản cho nhiều kỳ

Lưu ý:  Cơ quan thuế căn cứ vào thời điểm trên chứng từ thanh toán để thực hiện xử phạt doanh nghiệp.

Như vậy suy ra trong quá trình thực hiện các công việc liên quan đến hóa đơn của công ty dịch vụ các bạn cần canh chỉnh làm sao để ngày trên hóa đơn được quy định rõ ràng trên hợp đồng (thời điểm hoàn thành dịch vụ) hoặc ngày trên chứng từ thanh toán.

Một tình huống mở cho các bạn áp dụng:

Thực tế xuất hóa đơn ở các đơn vị kinh doanh taxi, vận chuyển như:

Mai Linh, Vinasun

Grab, uber

Thì như thế nào?

Tham khảo: Dịch vụ kế toán trọn gói 

Your Thoughts