Cách xử lý khi khách mua hàng không lấy hóa đơn GTGT Lưu trữ