Công văn 15001/btc-tchq năm 2015 về miễn thuế nhập khẩu phương tiện tạo tài sản cố định do bộ tài chính ban hành

5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 15001/btc-tchq năm 2015 về miễn thuế nhập khẩu phương tiện tạo tài sản cố định do bộ tài chính ban hành được chia sẻ bởi YTHO

Công văn 5376/ct-ttht năm 2016 về khấu hao tài sản cố định

BỘ TÀI CHÍNH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 15001/BTC-TCHQ
V/v miễn thuế nhập khẩu phương tiện tạo TSCĐ
Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2015
Kính gửi: – Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa;
– Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường.
(Số 16, Đường Xuân Thành, P. Tân Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình)

Trả lời công văn số 268/CV-DN ngày 21/07/2015 của Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường về việc miễn thuế nhập khẩu phương tiện vận tải tạo tài sản cố định, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005, khoản 20 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ quy định đối với trường hợp đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do nguyên nhân khách quan và các trường hợp khác, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với từng trường hợp;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại công văn số 8435/VPCP-KTTH ngày 15/10/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 13449/BTC-TCHQ ngày 28/09/2015 và giao Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý cụ thể về thuế nhập khẩu xe điện vận chuyển khách du lịch do Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường nhập khẩu tạo tài sản cố định cho dự án đầu tư khu du lịch sinh thái Tràng An – Chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình.

Bộ Tài chính giao Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa kiểm tra hồ sơ nhập khẩu, sổ sách, chứng từ kế toán, hợp đồng mua bán và các chứng từ có liên quan đến số xe điện do Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường nhập khẩu để tạo tài sản cố định. Kết quả kiểm tra nếu xác định số xe điện nhập khẩu nêu trên được sử dụng với mục đích để vận chuyển hành khách đi lại trong khu du lịch sinh thái Tràng An – Chùa Bái Đính, không đăng ký lưu hành, không tham gia giao thông công cộng đúng như khai báo của Doanh nghiệp thì xử lý miễn thuế nhập khẩu cho số xe điện nêu trên. Hồ sơ miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 105 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

Trường hợp Doanh nghiệp sử dụng không đúng mục đích đã được miễn thuế thì truy thu số thuế nhập khẩu đã miễn và xử phạt theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính thông báo để Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường, Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Văn phòng Chính phủ (để b/c);
– Vụ CST, Vụ PC (Bộ Tài chính);
– Lưu: VT, TCHQ (13 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

CÔNG TY TNHH YTHO

Văn phòng làm việc: 22/2/9 Đường 21, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0917 83 84 89 (Mr. Thịnh) – 0901 34 01 98 (Ms. Uyên)

E-mail: Ketoanytho@gmail.com

Fanpage: Kế Toán Ytho

Your Thoughts