Tài sản cố định là gì

5/5 - (1 bình chọn)

Tài sản cố định là gì được chia sẻ bởi công ty kế toán YTHO

Tài sản cố định là tất cả những tài sản của doanh nghiệp có giá trị lớn, có thời gian sử dụng, luân chuyển thu hồi trên 1 năm hoặc trên 1 chu kỳ kinh doanh (nếu chu kỳ kinh doanh lớn hơn hoặc bằng 1 năm ).

Tuy nhiên, thực tế thì khái niệm tài sản cố định là bao gồm những tài sản đang sử dụng, chưa được sử dụng hoặc không còn được sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh do chúng đang trong quá trình hoàn thành hoặc do chúng chưa hết giá trị sử dụng nhưng ko được sử dụng.

Những tài sản thuê tài chính mà doanh nghiệp sở hữu cũng thuộc về TSCĐ

tài sản cố định là gì

Đặc điểm của TSCĐ: tuổi thọ có thời gian sử dụng trên 1 năm, tức là tài sản cố định sẽ tham gia vào nhiều niên độ kinh doanh và giá trị của nó được chuyển dần vào giá trị sản phẩm làm ra thông qua khoản chi phí khấu hao. Điều này làm giảm giá trị của TSCĐ giảm dần hàng năm.

Tuy nhiên, không phải mọi tài sản có thời gian sử dụng trên 1 năm đều được gọi là tài sản cố định, thực tế có những tài sản có tuổi thọ trên 1 năm nhưng vì giá trị nhỏ nên chúng không được coi là tài sản cố định mà được xếp vào tài sản lưu động.

Tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định: Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính đang là quy định mới nhất về việc quản lý cũng như việc sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) sử dụng trong doanh nghiệp.

  1. Các điều kiện ghi nhận tài sản cố định hữu hình

Tài sản hay nói cụ thể hơn là tư liệu lao động có hình thái vật chất cụ thể, mua về phục vụ sản xuất, kinh doanh đồng thời thoã mãn cả 3 điều kiện sau thì được xếp vào TSCĐ:

Việc sử dụng tài sản này phải đảm bảo chắc chắn là sẽ thu được lợi ích kinh tế trong tương lai.

Có thời gian sử dụng (dự kiến) từ 1 năm trở lên.

Nguyên giá (NG) TSCĐ phải ít nhất là bằng hoặc trên 30.000.000 đồng.

Như vậy: nếu những tư liệu lao động không thoả mãn cả 3 điều kiện trên thì được xếp vào công cụ dụng cụ (CCDC). Kế toán cần xác định chính xác vì quy trình hạch toán của TSCĐ và CCDC là hoàn toàn khác nhau. Nên xem: Cách khấu hao TSCĐ trong công ty xây dựng

Lưu ý một số trường hợp thực tế về điều kiện ghi nhận tài sản cố định:

Trong quá trình sử dụng, nếu phát sinh các khoản chi phí liên quan đến TSCĐ thì tuỳ theo 2 trường hợp cơ bản để xử lý như sau:

+ Chi phí để sửa chữa TSCĐ không được ghi tăng NG của tài sản cố định mà phải hạch toán thẳng hoặc phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ sửa chữa (nhưng tối đa không quá 3 năm).

+ Chi phí bỏ ra nhằm nâng cấp tài sản cố định thì được ghi nhận khoản chi phí đó vào chính NG của TSCĐ.

Những tài sản cố định đang trích khấu hao theo chế độ kế toán cũ (thông tư số 203/2009/TT-BTC, nguyên giá chỉ cần từ 10.000.000 đồng trở lên còn 2 điều kiện kia giữ nguyên) , nay không đủ điều kiện ghi nhận TSCĐ thì giá trị còn lại được phân bổ vào chi phí SXKD (thời gian phân bổ không quá 3 năm).

Những con súc vật làm việc tạo ra sản phẩm thì từng con súc vật được xem như là 1 tài sản cố định hữu hình (nếu thỏa mãn 3 điều kiện nêu trên).

Đối với các vườn cây lâu năm thì từng mảnh vườn hoặc từng cây lâu năm đó nếu thoã mãn đủ 3 điều kiện nêu trên thì được xem như là một tài sản cố định hữu hình.

  1. Các điều kiện ghi nhận tài sản cố định vô hình

Các khoản chi phí thực tế DN chi ra nếu thoã mãn đủ 3 điều kiện ghi nhận tài sản cố định hữu hình nêu trên, nhưng không phải là tài sản cố định hữu hình thì được xem là tài sản cố định vô hình (không có hình thái vật chất cụ thể).

Các khoản chi phí trong giai đoạn triển khai được ghi nhận là tài sản cố định vô hình tạo ra từ trong nội bộ doanh nghiệp nếu đồng thời thoã mãn 7 điều kiện:

+ Tính khả thi về mặt kỹ thuật đảm bảo tài sản được hoàn thành và đưa vào sử dụng theo kế hoạch hoặc để bán.

+ DN dự tính hoàn thành tài sản cố định vô hình để sử dụng hoặc để bán.

+ DN hoàn toàn có khả năng sử dụng hoặc bán tài sản đó.

+ Tài sản vô hình này phải chắc chắn tạo ra được lợi ích nhất định trong tương lai.

+ Có đầy đủ các nguồn lực về mọi mặt như: tài chính, kỹ thuật,… để hoàn tất các giai đoạn trong việc triển khai, sử dụng hoặc bán tài sản đó.

+ Có khả năng xác định chắc chắn tất cả các chi phí trong giai đoạn triển khai để tạo ra tài sản vô hình này.

+ Ước tính có đủ tiêu chuẩn về giá trị cũng như về thời gian sử dụng theo điều kiện ghi nhận TSCĐ.

Trên đây là bài chia sẻ về tài sản cố định là gì của công ty kế toán YTHO, mọi thắc mắc các bạn có thể coment trực tiếp dưới bài viết.

CÔNG TY TNHH YTHO

Văn phòng làm việc: 22/2/9 Đường 21, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0917 83 84 89 (Mr. Thịnh) – 0901 34 01 98 (Ms. Uyên)

E-mail: Ketoanytho@gmail.com

Fanpage: Kế Toán Ytho

Xin chân thành cảm ơn.

Your Thoughts