Danh sách các website tra cứu kết quả đóng BHXH

5/5 - (3 bình chọn)

Danh sách các website tra cứu kết quả đóng BHXH trên toàn lãnh thổ Việt Nam được kế toán YTHO tổng hợp và gởi đến tất cả các bạn như sau:Danh sách các website tra cứu kết quả đóng BHXH

Danh sách này được cập nhật đến ngày 25/06/2017. Nếu có thêm tỉnh thành cập nhật thông tin chúng tôi sẽ tiếp tục gởi đến các bạn.

 

Miền Bắc

Bảo hiểm xã hội Hà Nội

http://bhxhhn.com.vn/tcqtdongbhxhhangnam/tabid/271/TopMenuId/-1/Default.aspx

Bảo hiểm xã hội Hải Dương

http://bhxhhaiduong.gov.vn/TracuuBHXH.aspx?id=122

Bảo hiểm xã hội Hưng Yên

http://113.160.133.222/tra-cuu/ket-qua-dong-c13

Bảo hiểm xã hội Hà Giang

http://bhxhhagiang.gov.vn/tracuu/

Bảo hiểm xã hội Điện Biên

http://bhxhdienbien.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu-dong-bhxh-c13

Bảo hiểm xã hội Lạng Sơn

http://bhxhlangson.gov.vn/TracuuC13.aspx?id=127

Bảo hiểm xã hội Lào Cai

http://bhxhlaocai.gov.vn/qtbh/

Bảo hiểm xã hội Nam Định

http://bhxhnamdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu-dong-bhxh-c13

Bảo hiểm xã hội Ninh Bình

http://tracuu.bhxhninhbinh.gov.vn/C13.php

Bảo hiểm xã hội Phú Thọ

http://thongbao.bhxhphutho.gov.vn/tra-cuu/ket-qua-dong-c13

Bảo hiểm xã hội Thái Bình

http://qt.bhxhthaibinh.gov.vn:9999/t.aspx

Bảo hiểm xã hội Quảng Ninh

http://bhxhquangninh.com.vn/insurance

Bảo hiểm xã hội Tuyên Quang

Cá nhân:

http://www.bhxhtq.gov.vn/c13ts/

Doanh nghiệp:

http://www.bhxhtq.gov.vn/tbthu/

Bảo hiểm xã hội Thái Nguyên

http://tracuu.bhxhthainguyen.gov.vn/

Bảo hiểm xã hội Yên Bái

http://bhxhyenbai.vn/tra_cuu_bhxh.aspx

Bảo hiểm xã hội Bắc Giang

http://113.160.158.17:81/tracuu_bhxh/TracuuQT.aspx

Bảo hiểm xã hội Hà Nam

http://bhxhhanam.gov.vn/news/2274/1602/tra-cuu-du-lieu-bhxh-1-lan.aspx

Miền Trung và Tây Nguyên

Bảo hiểm xã hội Thanh Hóa

http://tracuu.bhxhthanhhoa.gov.vn/tra-cuu/ket-qua-dong-c13

Bảo hiểm xã hội Quảng Trị

http://203.113.167.43/bhxh/

Bảo hiểm xã hội Đà Nẵng

http://bhxhdanang.gov.vn/C13.aspx

Bảo hiểm xã hội Quảng Nam

http://113.161.6.18/tracuu/

Bảo hiểm xã hội Kon Tum

http://117.3.4.91:8080/index3.php

Bảo hiểm xã hội Tỉnh Phú Yên

http://tracuu.bhxhphuyen.gov.vn:8080/

Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình

http://ttnb.bhxhquangbinh.vn:6868/sobhxh/

Miền Nam

Bảo hiểm xã hội TPHCM

http://c13.bhxhtphcm.gov.vn/

Bảo hiểm xã hội Đồng Nai

http://tracuu.bhxhdongnai.gov.vn/c13/

Bảo hiểm xã hội Vĩnh Long

http://bhxhvinhlong.gov.vn/c13ts.php

Bảo hiểm xã hội Bến Tre

http://qttgbhxh.bhxhbentre.gov.vn/

Bảo hiểm xã hội An Giang

http://bhxhangiang.gov.vn/home/DSC13.html

Bảo hiểm xã hội Cần Thơ

http://bhxhcantho.gov.vn/index.php?t=0&p=c13

Bảo hiểm xã hội tỉnh Long An

http://113.161.227.176:8080/tracuu/

Tham khảo:  Danh sách website tra cứu liên quan đến kế toán kiểm toán

Your Thoughts