Kiến thức Lưu trữ

Công việc của kế toán bán hàng

Các công việc của kế toán bán hàng được chia sẻ bởi công ty kế toán YTHO Hiện nay, kế toán là 1 bộ phận thiết yếu của doanh …

Những công việc của kế toán kho

Những công việc của kế toán kho được chia sẻ bởi công ty kế toán YTHO Kế toán là một bộ phận quan trọng trong doanh nghiệp. Hiện nay, …

Phí trước bạ ô tô tăng đến 50%

Thời gian tới, ô tô có thể sẽ phải chịu mức lệ phí trước bạ ô tô tăng đến 50%. Nếu điều này xảy ra sẽ khiến cho chi phí …